Tots ens veiem algun cop en la situació d’haver de demanar ajuda a algú, ja sigui a un col·lega de la feina, a un amic o fins i tot a un desconegut. No obstant això, no sempre sabem com fer-ho: potser perquè ens costa admetre que la necessitem o perquè ens fa vergonya demanar un favor. Així mateix, també hi ha persones que no dubten a sol·licitar ajuda, però la demanen tan malament que és difícil que obtinguin un sí com a resposta. En aquest vídeo de Ted Talks, la psicòloga social Heidi Grant ens explica les quatre regles per demanar ajuda sense que ens sentim incòmodes i per aconseguir que ens la donin (el vídeo té transcripció a l’espanyol). En resumim les idees principals.

Primera regla per demanar ajuda: sigues clar i concís en la teva demanda

En general, tots disposem de poc temps i, encara que tinguem una predisposició a ajudar els altres, no volem que ens facin perdre el temps. És a dir, no estem disposats a oferir un ajut que no servirà per a res. Així que, en plantejar la nostra sol·licitud, hem de ser clars i específics: hem de comunicar a l’altre quin tipus d’ajuda necessitem i per què. Ser imprecisos i indirectes no motivarà l’altre a implicar-se en el que demanem.

Segona regla per demanar ajuda: no cansis l’altre excusant-se

Moltes persones, quan demanen ajuda, no paren de dir com els sap greu haver de demanar-la. És a dir, en lloc de centrar-se en la sol·licitud, posen l’accent en parlar de si mateixos i dir que els incomoda molt molestar l’altre, amb la qual cosa aconsegueixen resultar molestes.

Tercera regla per demanar ajuda: fes-ho personalment, no per correu

Demanar un favor és una cosa personal. I és de mal gust demanar una cosa personal per correu electrònic o per WhatsApp. Potser a algunes persones els resulta menys violent demanar ajuda per aquests mitjans, però el més probable és que el que rebi la sol·licitud d’ajuda d’una manera tan impersonal també hi respondrà de manera impersonal dient que no. Cal demanar ajuda personalment o, si més no, per telèfon.

Quarta regla per demanar ajuda: informa l’altre dels resultats de la seva ajuda

No és cert que les persones ajudem per ajudar: les persones ajudem amb l’objectiu que la nostra ajuda serveixi per a alguna cosa. Aquesta és la part gratificant d’ajudar els altres. Per tant, quan demanem un favor, després hem d’informar la persona que ens ha ajudat dels resultats que ha tingut la seva ajuda.