Quan fa uns quants anys van aparèixer els primers e-readers o llibres digitals, algunes veus van profetitzar la mort del llibre en paper. I actualment, en una època en què molts estudiants són nadius digitals, moltes escoles estan apostant per les noves tecnologies a les aules. No obstant això, les dades ens diuen que la majoria de les persones preferim la lletra impresa per llegir textos que, per la seva profunditat, presenten una certa dificultat (aquestes dades inclouen les persones que dediquen bona part del temps a la lectura en formats digitals). A més, els últims estudis sobre el tema apunten que el llibre tradicional és un format més idoni per a la comprensió lectora i l’aprenentatge basat en textos.

 

Comprensió lectora: millor textos impresos que en pantalla digital

 

Fins fa poc, no havia passat prou temps des de la implantació del format digital perquè els estudis sobre la comprensió lectora en l’un i l’altre format fossin concloents, però ara sembla que sí, i els resultats revelen que comprenem millor els textos impresos que els textos en pantalla digital.

Comprensió lectora: millor textos impresos que en pantalla digital

 

Segons els estudis duts a terme per l’especialista en psicologia cognitiva, psicologia experimental i psicologia educativa Rakefet Ackerman i el seu equip, entenem millor un text quan el llegim en paper i aquesta diferència augmenta quan el temps de què disposem per a la lectura és limitat.

Una altra dada interessant que ha revelat l’estudi és que les persones que llegeixen un text digital tenen un excés més gran de confiança sobre el que han après que les que llegeixen utilitzant el format imprès. Els autors de l’estudi afirmen que «això es deu a un dèficit en els processos metacognitius responsables del monitoratge de la quantitat i qualitat de l’aprenentatge assolit», segons que expliquen els psicòlegs del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de València Pablo Delgado i Ladislao Salmerón a l’article El libro no ha muerto: desventaja meta-cognitiva de la lectura en pantalla. No obstant això, Ackerman i el seu equip també creuen que aquest desavantatge es podria salvar introduint procediments que ajudin a processar millor la informació que es llegeix, com ara elaborar una llista de paraules clau del text.

També s’ha vist que els estudiants que prenen els apunts a mà obtenen més bons resultats en els exàmens que els que utilitzen l’ordinador portàtil per prendre aquest tipus de notes.

Altres estudis que s’han fet recentment, com el que se cita a l’article Hace falta papel: lo que se lee en pantalla se entiende peor, publicat fa uns mesos al diari El Español, afirmen que els suports digitals afavoreixen la dispersió, dificulten la comprensió dels conceptes abstractes i de la idea global d’un text, tot i que faciliten el record de detalls concrets, i atribueixen la dispersió als hiperenllaços i a les imatges que acostumen a formar part d’una publicació digital, ja que interrompen el procés de lectura i això afecta l’atenció.