Els tics nerviosos en persones amb lateralitat creuada

Els tics estan molt relacionats amb aquest trastorn, les persones d’entre 5 i 13 anys són les que més els presenten, els moviments involuntaris es donen amb més freqüència en nens que en nenes i els pacients afectats acostumen a ser més hipotònics que hipertònics, la qual cosa és lògica, ja que els seus músculs estan més distesos pel fet que no tenen un bon control neuromuscular