La relació entre l’adquisició d’habilitats físiques i la mielina

Tots hem sentit alguna vegada que es necessiten una sèrie d’hores de pràctica per arribar a dominar una habilitat física, sigui la que sigui: tocar un instrument, ser bo en un esport, dominar els passos d’un tipus de ball, etc. Mitjançant la repetició d’una mateixa acció adquirim destresa, rapidesa i confiança. Però què passa al nostre cervell i a la resta del cos quan efectuem les repeticions que ens permeten adquirir una habilitat en concret? La clau està en la mielina.

Tal com s’explica al vídeo de sota de la doctora i educadora Annie Bosler, el nostre cervell té dos tipus de teixit neuronal: la matèria grisa (composta per cossos cel·lulars) i la matèria blanca (composta per fibres nervioses i teixit gras). Si el nostre cos es mou és perquè la matèria grisa processa la informació al cervell i dirigeix els senyals i els estímuls sensorials a les cèl·lules nervioses. Aquesta informació viatja fins als nostres músculs a través d’unes fibres nervioses anomenades axons que es troben a la substància blanca, les quals estan cobertes d’una substància anomenada mielina. Doncs bé, quan efectuem repeticions d’un moviment físic, augmenta la capa de mielina que aïlla els axons. I per què és important que augmenti aquesta capa?

Per què la repetició és clau en l’adquisició d’habilitats físiques_Centro de Lateralidad Joëlle Guitart

La mielina actua de manera similar a l’aïllament que porten els cables elèctrics: evita la pèrdua d’energia dels senyals elèctrics que utilitza el cervell, amb la qual cosa afavoreix que aquestes circulin de manera més eficient per les vies nervioses. En altres paraules: la mielina crea una autopista d’informació ràpida i eficient que connecta el cervell als músculs.

Una bona coordinació s’aconsegueix a força de repeticions (els atletes d’elit practiquen les repeticions freqüents amb parades programades, per exemple), encara que al principi els exercicis no es realitzin amb destresa. Ara bé, per dominar una habilitat, tan important és la repetició com la qualitat i la consistència d’aquestes repeticions: estar centrat durant la pràctica permet que aquesta sigui molt més efectiva (al vídeo es donen algunes pautes per centrar l’atenció).

 

Finalment, un altre punt important: estudis recents han demostrat que, un cop establert un moviment físic, el cos pot reforçar-lo només visualitzant-lo.