Les persones que pateixen depressió o ansietat acostumen a experimentar estats d’ànim negatius que provoquen que, davant d’una situació determinada, se centrin més en els possibles desavantatges que en els beneficis potencials; és a dir, solen tenir tendència al pessimisme. Doncs bé, un equip de neurocientífics de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) ha identificat la regió del cervell on es genera aquest estat d’ànim: el nucli caudat*. En proves amb animals, els investigadors han constatat que, quan s’estimula aquest nucli, es dóna molt més pes al possible inconvenient d’una situació donada que no pas al seu benefici (en comparació amb quan la regió no està estimulada). La conclusió de la recerca afirma que estimular el nucli caudat genera una perspectiva negativa que ennuvola la presa de decisions i que indueix a prendre decisions més negatives.
Així mateix, els investigadors han observat que, quan s’estimula el nucli caudat, la presa de decisions pessimista pot continuar fins a l’endemà (els efectes van disminuint gradualment).

 

La recerca

 

L’equip que ha dut a terme la recerca és un grup que es dedica a estudiar les emocions i com aquestes són controlades pel cervell. Fa un temps, aquest mateix equip ja va identificar el circuit neuronal subjacent al tipus específic de presa de decisions que es coneix com a «conflicte d’evitació d’aproximació»: decisions que acostumen a generar una gran ansietat perquè requereixen ponderar tant elements negatius com positius. També van demostrar que l’estrès crònic condueix, generalment, a triar opcions d’alt risc i d’alt rendiment. Després d’aquests resultats, van iniciar una nova recerca per veure si podien reproduir un efecte que acostuma a observar-se en persones amb depressió, ansietat o trastorn obsessiu compulsiu: els comportaments rituals realitzats per combatre els pensaments negatius. L’equip sospitava que el pensament negatiu d’aquests comportaments podria influir en la presa de decisions per evitar-ne l’abordatge. Va ser llavors que, per provar la hipòtesi, van estimular el nucli caudat en animals: una regió del cervell vinculada a la presa de decisions emocionals. Als animals se’ls va oferir, en diverses proves, una recompensa unida a un estímul desagradable, fet que implicava per a ells sospesar el cost-benefici. Normalment, si la recompensa és prou alta per equilibrar el cost, s’accepta la situació i, si és massa baixa, es rebutja. En estimular el nucli caudat, van observar que el càlcul cost-benefici es va fer esbiaixat en els animals i que van començar a evitar combinacions que havien acceptat prèviament. Aquest resultat suggereix que els animals van començar a devaluar la recompensa que abans havien desitjat i que es van enfocar, magnificant-lo, en el cost de l’estímul aversiu.

*El nucli caudat forma part dels ganglis basals, els quals es troben situats a la part profunda dels hemisferis cerebrals. Aquest nucli intervé en processos tan importants com la memòria, la motivació, l’aprenentatge i el control i la coordinació del moviment, entre altres funcions. Així mateix, els nuclis caudats controlen el funcionament del mecanisme que ens permet respondre conseqüentment a les situacions externes (les que percebem com una alarma, per exemple).