La setmana passada, es va publicar a la revista Lancet Psychiatry l’estudi més ampli fet fins ara sobre el TDAH, el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat; un estudi que és fruit de la recerca de metges i neurocientífics d’onze països i que mostra que el cervell d’aquestes persones presenta alteracions significatives en cinc estructures neurològiques; és a dir, que el seu cervell és diferent del de la resta de la població. Així mateix, els investigadors també han observat que la mida del seu cervell és menor que la de la mitjana de la població, cosa que suggereix que el TDAH està relacionat amb la maduració tardana del cervell.

 

Abans d’aquesta recerca, en el cervell de les persones amb TDAH ja s’havien detectat diferències en tres estructures: en el nucli accumbens (implicat en els processos motivacionals, com el de la recompensa), en el nucli caudat (intervé en el processament de les emocions i en les accions dirigides a objectius, entre altres funcions) i en el putamen (aprenentatge i control motor). Ara, aquest nou estudi —coordinat per la Universitat Radboud d’Holanda i en el qual han participat, entre d’altres, científics de l’Hospital del Mar, de la Vall d’Hebron i de la UAB—, assenyala que també n’estan afectats l’amígdala (que té un paper fonamental en les emocions) i l’hipocamp (orientació espacial i memòria). La recerca s’ha dut a terme amb una mostra de 1.713 persones amb TDAH, i ha consistit a analitzar-ne els cervells amb ressonància magnètica i comparar-ne els resultats amb els de 1.529 persones sense TDAH.

 

Un estudio revela que el cerebro de las personas con TDAH es diferente

Segons els investigadors, l’alteració de les cinc àrees citades explica la complexitat del TDAH i el seu efecte en el comportament de les persones que el pateixen. Els responsables de la recerca creuen que la causa d’aquestes alteracions podria ser el retard en la maduració del cervell; però encara no poden explicar per què es produeix aquest retard.

 

Com ja és ben sabut, les persones amb TDAH tenen una gran inquietud motriu (dificultat per estar-se tranquil·les, per romandre assegudes durant molta estona, es mouen constantment amb nerviosisme, etc.), són molt impulsives (responen a les preguntes precipitadament i interrompen les converses), tenen un afany interior, els costa mantenir l’atenció i la concentració (es distreuen fàcilment), i tenen una gran falta de motivació. Tots aquests símptomes tenen conseqüències en la seva vida diària (a casa, a l’escola i en les seves relacions socials) que els provoquen, a més, molta ansietat, baixa autoestima, poca tolerància a la frustració, irritabilitat i una gran sensació de fracàs..

Un estudio revela las diferencias en el cerebro de las personas con TDAH

El TDAH afecta, aproximadament, un 5 % de nens i adolescents i, si no es tracta adequadament, els símptomes perduren en l’edat adulta (sols un terç dels adults millora en madurar el seu cervell). És fonamental, per tant, fer un diagnòstic precís que inclogui, a més dels tests, entrevistes amb el nen i amb la seva família, com també proves que permetin observar directament el comportament del nen. Cal no oblidar que parlem de TDAH quan es donen un conjunt de símptomes determinats, però que aquests mateixos símptomes també són presents en altres tipus de disfuncions o patologies, de manera que un diagnòstic erroni podria comprometre’n la detecció.

 

Al nostre centre, tractem els nens i adolescents amb TDAH focalitzant la teràpia en els aspectes psicomotors (aprenentatge i reeducació); factors que, al seu torn, estan relacionats amb el control de les seves emocions, i les treballem, a més, a través de la seva expressió per mitjà de jocs i activitats manuals. És imprescindible facilitar al nen un espai que no detecti com a “amenaçador”, en el qual pugui expressar la frustració, l’enuig i la ràbia, i en el qual el terapeuta pugui identificar amb ell el que provoca aquestes emocions per elaborar-les des de la confiança. D’altra banda, la comunicació (entrevistes) amb la família i el tutor/professors del pacient també és un aspecte essencial a l’hora d’abordar amb èxit el tractament del TDAH.

Si ens vols fer qualsevol consulta sobre aquest tema, no dubtis a posar-te en contacte amb el nostre centre.

Fonts:

Las personas con TDAH tienen el cerebro diferente

TDAH: ¿Déficit o falta de atención?